Zgłoszenia na X edycję AWO 

Termin wysyłania zgłoszeń*: do 8 września 2024 r. (ustalanie terminów rozmów rekrutacyjnych rozpocznie się po terminie zakończenia  wysyłania zgłoszeń)

Rekrutacja krok po kroku:

  1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej
  2. dokonanie bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej** w wysokości 100 zł na konto Stowarzyszenia DOULA w Polsce Bank PeKaO SA Nr 81 1240 6292 1111 0011 2130 0905 w tytule wpisując: „imię i nazwisko opłata rekrutacyjna”
  3. dołączenie potwierdzenia przelewu do formularza zgłoszeniowego
  4. wysłanie formularza zgłoszeniowego
  5. kontakt przedstawiciela Komisji Rekrutacyjnej w sprawie umówienia terminu rozmowy (po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń)
  6. udział w rozmowie kwalifikacyjnej za pośrednictwem wideokomunikatora przez internet
  7. informacja zwrotna na podany w formularzu rekrutacyjnym adres mailowy o wyniku rekrutacji.

*Stowarzyszenie DOULA w Polsce zastrzega sobie prawo do wcześniejszego ukończenia zbierania zgłoszeń lub do jego przedłużenia w wyjątkowych sytuacjach.

**Stowarzyszenie DOULA w Polsce zastrzega sobie prawo do zwrotu opłaty rekrutacyjnej, tym samym nie wszczęcia procedury rekrutacyjnej  w przypadku, kiedy kandydatka zrezygnuje z rozmowy kwalifikacyjnej przed jej przeprowadzeniem.